ຜົນປະໂຫຍດ

  • Beneficiation Grade Zinc Sulfate

    ປະລິມານສັງກະສີຊັນເຟດປະໂຫຍດ

    ພາລະບົດບາດຂອງສັງກະສີຊັນເຟດແມ່ນເພື່ອຍັບຍັ້ງແຮ່ທາດທີ່ມີທາດສັງກະສີ, ແລະຫຼັກການຂອງມັນແມ່ນການປະກອບເປັນສັງກະສີທີ່ມີ hydrophilic ທີ່ມີຟິມແຮ່ທາດຢູ່ເທິງພື້ນຜິວຂອງການປະສົມສັງກະສີທີ່ລອຍຕົວໄດ້ງ່າຍ, ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງການຍັບຍັ້ງການປະສົມສັງກະສີ.